Przepisy, deklaracja, dokumenty PTTK

Wybrane uchwały, zarządzenia władz naczelnych PTTK

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2013.
<<do pobrania tutaj >>

Zarządzenie nr 2/2012 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 3 września 2012 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 345/XVII/2012 z 25 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2013.
<<do pobrania tutaj >>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2012 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 września 2012 r. – oświadczenie do skorzystania z uprawnienia do opłacenia składki ulgowej (składki rodzinnej).
<<do pobrania tutaj >>

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK
<<do pobrania tutaj >>

Wybrane przepisy w sprawie uprawiania turystyki ( warto się z tym zapoznać) :

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. Nr 80, poz. 481).
<<do pobrania tutaj >>

Rozporządzenie Nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 142, poz. 2070).
<<do pobrania tutaj >>

 

Comments are closed.

stat4u