Podsumowanie sezonu rowerowego 2016

W dniu 3 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej kętrzyńskiego dworca, odbyło się spotkanie członków Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN, podsumowujące mijający 2016 rok.

Na początku spotkania, prezes klubu wraz z wiceprezesem powitali nowych członków klubu Krzysztofa i Piotra  oraz podziękowali wszystkim klubowiczom za wspólne rowerowanie w roku 2016.

W czasie spotkania zostały wręczone zweryfikowane książeczki i odznaki turystyki rowerowej Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT):
– odznakę KOT w stopniu Złotym otrzymała: Ela
– odznakę KOT w stopniu Srebrnym otrzymała: Krystyna, Jerzy, Waldemar
– odznakę KOT w stopniu Brązowym otrzymała: Aleksandra

Ważnym akcentem spotkania było wręczenie członkom klubu:
ElaDyplomu Zarządu Oddziału PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za szczególne zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa
JerzyDyplomu Zarządu Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN za aktywną pracę na rzecz Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN oraz za upowszechnianie turystyki rowerowej i krajoznawstwa.

Ponadto z rąk prezesa i wiceprezesa klubu zostały wręczone wyróżnienia członkom klubu:
Leokadia – za aktywne uczestnictwo w imprezach kolarskich i duży wkład w organizację wycieczek klubowych
Grzegorz – za dotychczasowe osiągnięcia w uprawianiu turystyki kolarskiej oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna, przygotowana przez Grzegorza, który opowiadał o swoim wrześniowym wyjeździe w ramach imprezy “Rowerowy Potop AZS” – rowerowym podboju Szwecji.

W roku 2016 Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie przygotował i zorganizował 16 rajdów rowerowych dla członków klubu, ponadto członkowie uczestniczyli w 7 przedsięwzięciach zorganizowanych przez inne podmioty.

W czasie wspólnego spotkania nie zabrakło też dyskusji o sprawach klubowych oraz wstępnymi planami wycieczek rowerowych na rok 2017.

Comments are closed.