Podsumowanie sezonu rowerowego 2015

W dniu 5 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej kętrzyńskiego dworca, odbyło się spotkanie członków Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN, podsumowujące mijający 2015 rok.

Na początku spotkania, prezes klubu wraz z wiceprezesem podziękowali wszystkim klubowiczom za wspólne rowerowanie w roku 2015.

Ważnym akcentem spotkania było wręczenie członkom klubu: Leokadii i Grzegorzowi – Dyplomu Zarządu Oddziału PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za szczególne zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.

Ponadto w imieniu zarządu klubu, członkowie klubu: Ela, Jan, Waldemar i Andrzej otrzymali z rąk prezesa i wiceprezesa klubu dyplomy za aktywną pracę na rzecz Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN oraz za upowszechnianie turystyki rowerowej i krajoznawstwa.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów odbyło się wręczenie zweryfikowanych książeczek i odznak turystyki rowerowej Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) oraz Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej (KOP):

– odznakę Szlakami Zamków w Polsce w stopniu Brązowym otrzymała: Leokadia
– odznakę KOT w stopniu Srebrnym otrzymała: Justyna
– odznakę KOT w stopniu Brązowym otrzymali: Danuta i Jerzy
– odznakę KOP w stopniu Popularnym otrzymali: Justyna i Andrzej

Kolejnym punktem spotkania były prezentacje multimedialne, w których zaprezentowano: działalność klubu, statystykę klubowiczów oraz pokaz zdjęć ze wspólnych wycieczek rowerowych.

Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna w której zaprezentowano: działalność klubu wraz ze statystyką klubowiczów.

Podsumowanie zdobytych w 2015 roku odznak przez członków klubu wygląda następująco:
– odznakę KOT w stopniu Brązowym – 5 klubowiczów
– odznakę KOT w stopniu Srebrnym – 4 klubowiczów
– odznakę KOT w stopniu Złotym – 1 klubowicz
– odznakę KOP w stopniu Popularnym – 3 klubowiczów
– odznakę KOP w stopniu Brązowym – 2 klubowiczów
– odznakę KOP w stopniu Srebrnym – 2 klubowiczów
– odznakę Szlakiem Zamków w Polsce w stopniu Brązowym – 1 klubowicz
– odznakę Dużego Rajdu Dookoła Polski – 1 klubowicz

W roku 2015 Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie przygotował i zorganizował 11 rajdów rowerowych dla członków klubu, ponadto członkowie uczestniczyli w 5 przedsięwzięciach zorganizowanych przez inne koła i kluby rowerowe.

W czasie wspólnego spotkania nie zabrakło też dyskusji nad pomysłami i wspólnymi planami wycieczek rowerowych na rok 2016.

Comments are closed.