Podsumowanie sezonu rowerowego 2014

W dniu 6 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie członków Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN, podsumowujące mijający rok 2014.

Na początku spotkania, prezes klubu wraz z wiceprezesem podziękowali wszystkim klubowiczom i sympatykom klubu za wspólne rowerowanie w roku 2014. Szczególne podziękowania były dla kolegi Grzegorza za zorganizowanie sobotniego spotkania w siedzibie swojej firmy.

W imieniu zarządu klubu, członkowie klubu: Leokadia, Ania i Grzegorz otrzymali z rąk prezesa klubu Dyplomy za aktywną pracę na rzecz Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN oraz upowszechniania turystyki rowerowej i krajoznawstwa.

Natomiast wiceprezes klubu Leszek otrzymał z rąk prezesa klubu Dyplom Zarządu Oddziału PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za szczególne zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów był czas na wręczenie ostatnich zweryfikowanych książeczek i odznak turystyki rowerowej Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) oraz Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej (KOP):

– odznakę KOT w stopniu Srebrnym otrzymali: Ela, Ada, Andrzej
– odznakę KOP w stopniu Popularnym otrzymali: Ela, Ada, Leokadia, Grzegorz
– odznakę KOP w stopniu Brązowym otrzymali: Leokadia i Grzegorz

Kolejnym punktem były prezentacje multimedialne w których zaprezentowano: działalność klubu, statystykę klubowiczów oraz pokaz zdjęć ze wspólnych wycieczek rowerowych.

Kolejnym punktem były prezentacje multimedialne w których zaprezentowano: działalność klubu, statystykę klubowiczów oraz pokaz zdjęć ze wspólnych wycieczek rowerowych. Koleżanka Ania zaprezentowała poetycką kronikę dwóch naszych rajdów rowerowych.

Podsumowanie zdobytych w 2014 roku odznak przez członków klubu wygląda następująco:
– odznakę KOT w stopniu Brązowym otrzymali: Ela W., Janek, Justyna, Andrzej, Grzegorz, Leokadia, Ania
– odznakę KOT w stopniu Srebrnym otrzymali: Ela Ś., Ada, Andrzej, Grzegorz
– odznakę KOT w stopniu Złotym otrzymał: Leszek
– odznakę KOT w stopniu Dużym Brązowym otrzymał: Adam
– odznakę KOP w stopniu Popularnym otrzymali: Ela Ś., Ela W., Ada, Leokadia, Grzegorz
– odznakę KOP w stopniu Brązowym otrzymali: Leokadia i Grzegorz
– odznakę KOT w stopniu Dużym Brązowym otrzymał: Adam
– odznakę Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 otrzymali: Adam i Leszek

W roku 2014 Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie przygotował i zorganizował 12 rajdów rowerowych dla członków i sympatyków klubu. Ponadto członkowie uczestniczyli w 9 przedsięwzięciach zorganizowanych przez inne koła i kluby rowerowe PTTK.

W czasie wspólnego spotkania nie zabrakło też dyskusji nad pomysłami i wspólnymi planami wycieczek rowerowych na rok 2015.

Comments are closed.