Młodzieżowy Rajd Niepodległościowy – 50 km

W dniu 17.10.2015 roku Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn i Wójta Gminy Kętrzyn zorganizował Młodzieżowy Rajd Niepodległości. Temperatura rano około 6 stopni powyżej zera, ale pogoda utrzymywała się przez cały czas rajdu.

Celem Rajdu było:
– uczczenie 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
– poznawanie walorów krajoznawczych regionu kętrzyńskiego,
– wyrabianie tężyzny fizycznej i nawyków uprawiania turystyki.

Uczestnicy Rajdu zebrali się przy siedzibie PTTK w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Rajdu. Prezes Oddziału PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Pan Ryszard Małkowski przywitał serdecznie wszystkich uczestników i omówił przebieg dzisiejszego rajdu.

Uczestnicy mieli dowolność wyboru: trasy piesze lub rowerowe.
Nasz Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie reprezentowało 5 rowerzystów. Jechaliśmy po trasie: Kętrzyn-Winda-Jankowice-Srokowo-Solanka-Nowa Różanka-Gierłoż-Czerniki-Karolewo-Kętrzyn.

Najmłodsi uczestnicy rajdu po dotarciu do miejsca zbiórki nad jeziorem Mój, brali udział w konkursach krajoznawczych i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Po ognisku, odpoczynku i rozmowach ruszyliśmy dalej do Kętrzyna.

W sumie przejechaliśmy 50 km.

Comments are closed.