Młodzieżowy Rajd Niepodległościowy – 31 km

W dniu 18.10.2013 roku Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn i Wójta Gminy Kętrzyn zorganizował Młodzieżowy Rajd Niepodległości. Temperatura rano około 4 stopni powyżej zera, ale generalnie słońce świeciło przez cały czas wycieczki.

Celem Rajdu było:
– uczczenie 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
– poznawanie walorów krajoznawczych regionu kętrzyńskiego,
– wyrabianie tężyzny fizycznej i nawyków uprawiania turystyki.

Uczestnicy Rajdu zebrali się przy siedzibie PTTK w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Rajdu. Prezes Oddziału PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Pan Ryszard Małkowski przywitał serdecznie wszystkich uczestników i omówił przebieg dzisiejszego rajdu.

Po powitaniu uczestników rajdu, nasza klubowa koleżanka Ania odebrała z rąk Prezesa Oddziału PTTK w Kętrzynie Pana Ryszarda Małkowskiego oraz Wiceprezesa Oddziału PTTK będącego również Prezesem Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN Adama Śnieżko swoją pierwszą Kolarską Odznakę Turystyczną (KOT) w stopniu brązowym.

Uczestnicy mieli dowolność wyboru: trasy piesze lub rowerowe.
Nasz Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie reprezentowało 11 osób. Jechaliśmy po trasie: Kętrzyn-Wajsznory-Owczarnia-Kwiedzina-Gierłoż-Nowa Różanka-Stara Różanka-Kętrzyn.

Mając na uwadze temperaturę powietrza (niską), jadąc po wyznaczonej trasie, zatrzymaliśmy się w jak zawsze dla nas gościnnym Muzeum Ziemi Mazurskiej, w którym właścicielka obiektu przygotowała dla nas gorącą herbatkę z cytryną. Po odpoczynku i herbatce ruszyliśmy dalej drogami szutrowymi i leśnymi do miejsca zbiórki.

Młodzi uczestnicy rajdu po dotarciu do miejsca zbiórki nad jeziorem Mój, brali udział w konkursach krajoznawczych i wspólnym pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem.

Po ognisku, odpoczynku i rozmowach ruszyliśmy lasem drogą szutrową do Nowej Różanki z której pojechaliśmy już nową ładną drogą rowerową do Starej Różanki i dalej do Kętrzyna (tutaj jeszcze małe prace przy drodze rowerowej trwają).

W sumie przejechaliśmy 31 km.

Comments are closed.