22.10.2011. Wycieczka do granicy państwa – 152 km.

Plan wycieczki przedstawiał się następująco: http://www.bikemap.net/route/1304213

W dniu 22 października 2011 r., o godzinie 7.20 wyruszyłem wraz z kolegą Leszkiem G. na wycieczkę jednodniową do granicy państwa.

Temperatura powietrza w Kętrzynie wynosiła 4 stopnie ciepła. Czyli za ciepło nie było, ale będąc odpowiednio ubranym, jechało się dosyć dobrze, choć w większości prawie pod wiatr.

Gorzej było w drodze powrotnej z Korsz – około 25 km od Kętrzyna, wzmógł się wiatr i było dosyć chłodno.

Jadąc rowerem odczuwało się ten chłód dosyć wyraźnie na twarzy. Do Kętrzyna dotarłem o godzinie 17.40.

Wycieczka obejmowała trzy punkty dotarcia do granicy państwowej. Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwszym punktem był dojazd poprzez Bartoszyce do drogowego przejścia granicznego w Bezledach. Ruch samochodowy do przejścia granicznego nawet nie był zbyt duży. Po małym posiłku w jednym z barów przed samym przejściem granicznym, dalsza trasa wiodła z Bezled do miejscowości Szczurkowo, gdzie do granicy państwa jest o krok. Ostatnim punktem “zaliczenia” granicy państwa był jazda na trasie wzdłuż granicy państwa z miejscowości Szczurkowo do miejscowości Ostre Bardo. Ruch samochodowy prawie zerowy i przepiękne barwy jesieni na trasie.

Poniżej kilka fotek z trasy:

Pamiętajmy o kilku rzeczach jadąc rowerem po trasie, która przebiega w okolicach granicy państwowej. W skrócie przedstawia się to następująco:

1. Uprawiając turystykę w strefie nadgranicznej, osoba fizyczna a w przypadku imprez zorganizowanych – jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

2. W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się między innymi fotografowania i filmowania znaków granicznych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej umiejscowionych w pasie drogi granicznej oraz terenów położonych poza linią granicy państwowej.

Zapraszam do lektury oraz zapoznania się z odpowiednimi aktami prawnymi.

Można je pobrać z mojej strony klikając na odpowiedniej nazwie:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r., w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

Rozporządzenie Nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2009 r., w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w prasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Comments are closed.