17.04.2012 – Projekt “rowerowa szkoła”

W dniu 17.04.2012 r. uczestniczyłem w spotkaniu / szkoleniu dot. projektu “Rowerowa szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła“. Spotkanie miało miejsce w Bartoszycach a było zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
Szkolenie było skierowane dla nauczycieli ze szkół powiatu bartoszyckiego. Ja uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu jako osoba postronna, ale tematyka poruszana na tym spotkaniu była mi bardzo bliska, bo dotyczyła organizacji różnych przedsięwzięć związanych z propagowaniem wszelkiej możliwej turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i całych rowerowych rodzin.
Głównym prelegentem był Pan Mirosław Arczak ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej “Młyn” z Olsztyna, który też jest etatowym “oficerem rowerowym” w Olsztynie. Pan Mirosław bardzo rzetelnie i fachowo przedstawił cel i tłumaczył o wszelkich sprawach związanych z rowerami i organizowaniem różnych przedsięwzięć z perspektywy programu “Rowerowa szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła”.

Po spotkaniu wywiązała się długa dyskusja o zrealizowanych i planowanych imprezach rowerowych sportowo-turystycznych w Olsztynie i okolicach.

Dla mnie osobiście spotkanie pozwoliło także nawiązać kontakt i wstępną deklarację / współpracę z Panem Mariuszem Arczakiem, która być może będzie owocowała w przyszłości wspólnymi spotkaniami w trakcie imprez rowerowych w naszym województwie.

Comments are closed.