20.09.2012 – “Szlakami Obrońców Granic” – Odznaka Krajoznawcza PTTK

Odebrałem przesyłkę od listonosza. W środku zweryfikowana Książeczka wycieczek dla zdobycia odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK “Szlakami Obrońców Granic”, legitymacja oraz odznaka.

Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka w dniu 28.08.2012 roku nadała mi prawo do noszenia Odznaki Krajoznawczej PTTK “Szlakami Obrońców Granic”. Legitymacja nr 32/19/2012/ROS

Bardzo się ucieszyłem, z pozytywnej weryfikacji mojej książeczki. Moja radość była tym większa im bardziej sobie przypominałem gdzie jeździłem, co zobaczyłem i jak czasem wiele musiałem włożyć wysiłku, aby do kilku miejscowości i obiektów dotrzeć.

Odznaka turystyczno-krajoznawcza PTTK „Szlakami Obrońców Granic”, została ustanowiona z okazji 20 rocznicy utworzenia Straży Granicznej w celu upamiętnienia i popularyzacji miejsc związanych z ochroną polskich granic od 1918 roku do czasów współczesnych.

Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie co najmniej 10 wycieczek jednodniowych w dowolnej dyscyplinie turystycznej, na terenie co najmniej dwóch województw i uzyskanie
co najmniej 50 pkt. za odwiedzenie miejsc lub obiektów związanych z historią polskich formacji granicznych wybranych z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu niniejszej odznaki. Za zwiedzenie wskazanych miejscowości i obiektów przyznaje się 5 pkt. za każdą miejscowość.

Dla zdobycia tej odznaki odbyłem 13 wycieczek z czego 7 rowerowych, gdzie odwiedziłem 15 miejscowości, 18 obiektów z wykazu do regulaminu oraz 1 obiekt poza wykazem.

Zachęcam wszystkich do zdobywania tej odznaki. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym.

Regulamin Odznaki do pobrania TUTAJ

Comments are closed.