23.04.2016 – III Rajd Wiosenny – 68 km

W dniu 23.04.2016 r. odbył się III Rajd Wiosenny. To trzeci rajd rowerowy w tym roku, zorganizowany dla członków Naszego Klubu i sympatyków turystyki rowerowej. Temperatura około 10°C, wiatr umiarkowany, bez opadów.

Trasa rajdu wyglądała następująco:

Wyjazd uczestników nastąpił około godziny 10.50, tradycyjnie spod Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Kętrzynianka”. Na starcie zgłosiło się 11 uczestników.

Przed omówieniem spraw związanych z dzisiejszą wycieczką, była też chwila na małą uroczystość przywitania kolejnych nowych członków naszego klubu i PTTK – Pani Grażyny oraz Pani Aleksandy, które z rąk Prezesa klubu otrzymały legitymację PTTK oraz zestaw upominków – przewodników z mapami szlaków rowerowych po Mazurach.

Po omówieniu kilku spraw klubowych oraz zasad bezpieczeństwa ruszyliśmy w kierunku miejscowości Barciany. Po dotarciu do Barcian zrobiliśmy krótką przerwę w Miejscu Odpoczynku Rowerzysty (MOR), który położony jest w centrum miejscowości na szlaku GreenVelo. Dalsza trasa wycieczki prowadziła przez miejscowości: Bobrowo, Mołtajny, Arklity, Aptynty, skąd dalej ruszyliśmy do miejscowości Wielewo, aby zobaczyć ruiny pałacu i zrobić pamiątkową fotografię.

Z Wielewa udaliśmy się przez Frączkowo do miejscowości Skandawa, gdzie zrobiliśmy sobie krótki odpoczynek na gorącą herbatę, zrobiliśmy również tutaj pamiątkową fotografię na tle budynku dworca w Skandawie. Dalsza trasa prowadziła przez Modgarby, Drogosze, Kiemławki Wielkie, Windę do Kętrzyna, gdzie w miejscu startu zakończyliśmy dzisiejszy rajd rowerowy.

Osoby uczestniczące w rajdzie uzyskali 10 pkt. do Kolarskiej Odznaki Turystycznej oraz wpisy do książeczki wycieczek kolarskich PTTK.

Dziękuję wszystkim za udział w rajdzie i zapraszam na kolejne rowerowanie.

Komandor rajdu – Adam

Comments are closed.