15.03.2012. Spotkanie z młodzieżą szkolną

Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach przyjechaliśmy wraz z podróżnikiem Krzysztofem Filipiakiem na wykład, którego tematem przewodnim była turystyka. Współautorem  pomysłu na realizację tego typu spotkania był Mariusz Wychódzki – jak się wkrótce okazało organizator spotkania. Mariusz jest nauczycielem wychowania fizycznego w tejże szkole oraz moją bratnią duszą. Opowiadałem mu o moich wyprawach i turystycznych przygodach, wspominaliśmy stare, dobre czasy i … okazało się, że może uda się zachęcić młodzież do turystyki, podróży. Podróży oczywiście moim najfajniejszym środkiem transportu – rowerem.

Spotkanie było podzielone na dwie tematyczne części.

Pierwszą część wykładu przedstawiłem ja, wspomagając się przygotowaną wcześniej prezentacją komputerową.

W związku z tym, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze rok 2012 poświęciło turystyce rowerowej, właśnie tej dziedzinie turystyki był poświęcony w dużej mierze mój wykład. W swojej prezentacji oprócz PTTK scharakteryzowałem pokrótce niektóre typów rowerów, przedstawiłem propozycje wyposażenia roweru i przedmioty niezbędne każdemu rowerzyście na krótsze wycieczki i dłuższe wyprawy rowerowe.

Korzystając z wydawnictwa „Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur”, wydanego przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną. http://www.mazury.travel,  przedstawiłem propozycje szlaków rowerowych w regionie Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego i Górowa Iławeckiego.

Zapoznałem moich młodszych kolegów z oznaczeniami szlaków rowerowych i różnymi ciekawostkami krajoznawczymi. Nie zabrakło również zagadnień związanych z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie  z Obwodem Kaliningradzkim, dlatego też omówiłem przepisy związane z uprawianiem turystyki w strefie nadgranicznej.

Drugą cześć wykładu dotyczącą podróżowania po świecie oraz przedstawienia planowanego projektu podróżowania autostopem dookoła świata przedstawił podróżnik Krzysztof Filipiak.

Spotkanie miało na celu zachęcenie młodzieży do turystyki rowerowej oraz zapoznanie jej z działalnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Dyrekcja Szkoły, organizator spotkania i my prowadzący wykład mamy nadzieję, że jakaś część z tej około stuosobowej grupki zachęcona przez nas, zacznie uprawiać turystykę rowerową i pozna swoje okolice „ z perspektywy dwóch kółek”.

Dziękujemy za zaproszenie.

Comments are closed.