14.12.2013 Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK

W dniu 14 grudnia 1013 roku, Klub Turystyki Rowerowej RASTEN zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Oddziału PTTK im. W. Kętrzyńskiego o podjęcie uchwał w sprawach:

1. Powierzenia pełnienia obowiązków Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej Klubowi Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie.

2. Powołania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej PTTK w zakresie uprawnień weryfikacyjnych Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) małej: brązowej, srebrnej, złotej, którego Przewodniczącym będzie: Adam Śnieżko – Przodownik Turystyki Kolarskiej Nr 7365.

Na zebraniu Zarządu w dniu 14 grudnia 2013 roku, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jednogłośnie przyjęty.

Do tej pory książeczki trzeba było wysyłać na własny koszt do innych klubów w celu ich weryfikacji.

Od 14 grudnia 2013 roku, Klub Turystyki Rowerowej RASTEN posiada uprawnienia Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej i przy naszym Klubie działa Terenowy Referat Weryfikacyjny. Nie będzie trzeba już wysyłać książeczek do weryfikacji na odznakę KOT małą: brązową, srebrną i złotą.

Wszelkie formalności związane z weryfikacją książeczek wycieczek kolarskich będą załatwiane na miejscu w naszym Klubie.

logo_pttk_rasten

Comments are closed.