05.09.2015 Pałace i dwory na rowerowym szlaku – 70 km

W dniu 04.09.2015 r. odbył się rajd rowerowy – Pałace i dwory na rowerowym szlaku. To ósmy rajd rowerowy w tym roku, zorganizowany dla członków Naszego Klubu i sympatyków turystyki rowerowej.

Tym, razem rajd został zaplanowany i zorganizowany we współpracy z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie pod patronatem Europejskich Dni Dziedzictwa.

znaczek_rajd_edd_300Trasa rajdu wyglądała następująco:

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jako ogólnopolski koordynator tego programu odpowiada za koordynację oraz promocję projektu w skali całego kraju. Największym wyzwaniem podczas kolejnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa jest, od 2007 roku, wybór tematu przewodniego na szczeblu krajowym. Założenie jest proste: temat musi umożliwić organizację atrakcyjnych Dni we wszystkich zakątkach kraju, bez względu na bogactwo miejscowej spuścizny kulturowej, bez względu na region. Rok 2015 to hasło “Utracone dziedzictwo”.

Powyższa informacja pochodzi ze strony: http://edd.nid.pl/

Wyjazd uczestników nastąpił tradycyjnie spod Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Kętrzynianka”około godziny 9.00.

Na starcie zgłosiło się 10 uczestników. Miłym akcentem na początku spotkania było wręczenie przez Prezesa Klubu nowo zdobytych Odznak Krajoznawczych “Miłośnik Giżycka”, które to odznaki klubowicze zdobyli na ostatnim rajdzie do Giżycka. Kolega Waldemar otrzymał z rąk Prezesa i Wiceprezesa Kolarską Odznakę Turystyczna w stopniu brązowym.

Po omówieniu kilku spraw klubowych oraz zasad bezpieczeństwa ruszyliśmy w kierunku miejscowości Rodele, gdzie zapoznaliśmy się z historią wsi i pałacu. Kolejnym punktem była miejscowość Jegławki, gdzie zapoznaliśmy się z historią miejscowości oraz mogliśmy zobaczyć restaurowany budynek pałacu. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy dalej w kierunku Skandławek, gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu. Dalsza droga prowadziła droga gruntową do miejscowości Kałki, zobaczyliśmy również odnawiany obiekt pałacowy. Z Kałek pojechaliśmy dalej do Brzeźnicy, a tam zapoznaliśmy się z historią miejscowości oraz odwiedziliśmy cmentarz rodowy rodziny Totenhoefer.
Kolejnym punktem dzisiejszego rajdu było pieczenie kiełbasek na ognisku na parkingu leśnym Osikowo. Na spotkaniu przy ognisku, które przygotował Pan Mariusz Wyczółkowski, wysłuchaliśmy jego opowieści o ciekawych wydarzeniach historycznych związanych z terenem, przez który prowadziła dzisiejsza trasa rajdu.

Po odpoczynku i wysłuchaniu ciekawej lekcji historii, ruszyliśmy dalej jadąc przez Srokowo, Solankę i Siniec do Kętrzyna pokonując w sumie 70 km.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorowi tego Rajdu – Panu Mariuszowi Wyczółkowskiemu.

Członkowie PTTK uzyskali 10 pkt. na odznakę KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna) oraz “wklejkę” do książeczki wycieczek kolarskich PTTK.

Comments are closed.